حاج مجتبی خدابنده لو مداح اهلبیت (ع) - همدان

خوشا آنان که با ایمان و اخلاص

  حریم دوست بوسیدند و رفتند

 

خوشا آنان که در میزان وجدان

  حساب خویش سنجیدند و رفتند

 

خوشا آنان که با عزت ز گیتی

  بساط خویش را چیدند و رفتند

 

ز کالاهای این آشفته بازار

 شهادت را پسندیدند و رفتند

 

خوشا آنانکه بهر یاری دین

به خون خویش غلطیدند و رفتند

 

خوشا آنان که وقت دادن جان

به جای گریه خندیدند و رفتند

 

خوشا آنان که فرمان خمینی

 بگوش خویش بشنیدند و رفتندنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()

ای مادران آمد گل من شاد گشتم

 آمد گلم از رنج و غم آزاد گشتم

 

آمد گل من لیک از او یک نشان است

  زین غم درون سینه ام آتش به جان است

 

مادر ز هجرانت گریبان چاک کردم

  تا عاقبت جسم تو را در خاک کردم

 

مادر کجا جان داده بودی من فدایت

  مادر هنوز در گوش من باشد صدایت

 

باز آمدی ماه تمامت را ببینی

 از جبهه بر گشتی امامت را ببینی

 

مادر امام نازنین عزم سفر کرد

او رفت و امت را یتیم و بی پدر کرد

 

جانا حسینی می روی تبریک تبریک

  پیش خمینی میروی تبریک تبریک

 

از قول ما برگو دلت خرم اماما

 هرگز مبادا در وجودت غم اماما

 

تو نیستی دست خدایت بر سر ماست

  خامنه ای نور دل تو رهبر ماستنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
چهارشنبه 13 آذر 1392

اینجا ضریح عاشقان کربلائیست

اینجا زیارتگاه مردان خدائیست

 

ای زائرین در این زمین باید وضو کرد

باید رسیدن تا خدا را آرزو کرد

 

اینجا هزاران لاله خون خفته دارد

 در دل هزاران قصه نا گفته دارد

 

اینجا تمام عاشقان را دستگیرند

  گر توبه کردی توبه ات را می پذیرند

 

لبیک حج عشق را اینجا جواب است

  حتی دعای روسیاهان مستجاب استنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()

باز مرغ دل سفر بنموده است

  تا شلمچه بال و پر بگشوده است

 

باز یاد خاطراتی زنده شد

   ناله عجل وفاتی زنده شد

 

ای علامتهای کوی عاشقی

  باده نوشان سبوی عاشقی

 

ای شده خاک ره کرب و بلا

  ریزه خواران شه کرب و بلا

 

مات و مبهوت شما هفت آسمان

  زائر جسم شما صاحب زمان

 

ای شما پیک بهار فاطمه

  یادگاران دیار فاطمه

 

ای شما یاد آور کرب و بلا

  وارثان لشکر کرب و بلا

 

ای شهیدی که ز تو مانده پلاک

 گر چه پستم من ولی روحی فداک

 

ای پلاک تو نشان غربتت

 شد شبیه قبر زهرا تربتت

 

ای که در سن جوانی رفته اید

  در بهار زندگانی رفته اید

 

جسمتان بوی خمینی میدهد

 بوی گلهای حسینی میرسد

 

هر گلی از کربلا بوسیدنی است

استخوانهای شما بوسیدنی است

 

بال جبریل امین فرش شماست

  هر کجا باشد حسین عرش شماست

 

بر شلمچه این سخن باید نوشت

  جای پای هر شهیدی شد بهشت

 

ای بقربان رجوع جسمتان

  مانده تنها بهر این شهر اسمتان

 

این زمان هنگامه ی بیداری است

  کربلا در انتظار یاری است

 

باز یکبار دگر غیرت کنید

  شیعیان سوی علی رجعت کنیدنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()

باز مرغ دل سفر بنموده است

  تا شلمچه بال و پر بگشوده است

 

باز یاد خاطراتی زنده شد

   ناله عجل وفاتی زنده شد

 

ای علامتهای کوی عاشقی

  باده نوشان سبوی عاشقی

 

ای شده خاک ره کرب و بلا

  ریزه خواران شه کرب و بلا

 

مات و مبهوت شما هفت آسمان

  زائر جسم شما صاحب زمان

 

ای شما پیک بهار فاطمه

  یادگاران دیار فاطمه

 

ای شما یاد آور کرب و بلا

  وارثان لشکر کرب و بلا

 

ای شهیدی که ز تو مانده پلاک

 گر چه پستم من ولی روحی فداک

 

ای پلاک تو نشان غربتت

 شد شبیه قبر زهرا تربتت

 

ای که در سن جوانی رفته اید

  در بهار زندگانی رفته اید

 

جسمتان بوی خمینی میدهد

 بوی گلهای حسینی میرسد

 

هر گلی از کربلا بوسیدنی است

استخوانهای شما بوسیدنی است

 

بال جبریل امین فرش شماست

  هر کجا باشد حسین عرش شماست

 

بر شلمچه این سخن باید نوشت

  جای پای هر شهیدی شد بهشت

 

ای بقربان رجوع جسمتان

  مانده تنها بهر این شهر اسمتان

 

این زمان هنگامه ی بیداری است

  کربلا در انتظار یاری است

 

باز یکبار دگر غیرت کنید

  شیعیان سوی علی رجعت کنیدنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
چهارشنبه 13 آذر 1392

هرکس ولای مرتضی دارد بیاید         

در جمع ما خصم ولا را لعنت نماید

 

ما مهر اولاد علی در سینه داریم          

با خصم زهرا کینه دیرینه داریم

 

یا فاطمه من عقده دل وا نکردم            

گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم

 

در خاطرم شد زنده یاد فاطمیون         

 یاد شلمچه یاد مهران یاد مجنون

 

یاد شقایقهای سرخ کعبه راز              

یاد دو کوهه یاد فکه یاد اهواز

 

یل یاد خونین لاله های سرخ دشتند      

خیبر شکاران والفجر هشتند

 

دل یاد خونین شهر کردآن شهر اقدس   

فتح المبین و حمله بیت المقدس

 

دل از فراق همرهان در رنج افتاد       

امشب بیا کربلای پنج افتاد

 

رفتند یاران چابک سوارن                

همراه آنان پیر جماران

 

رفتند تا در بزم گلها جا بگیرند           

تا انتقام سیلی زهرا بگیرند

 نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
چهارشنبه 13 آذر 1392

باز هنگام توسل آمده

وقت بیعت با پر گل آمده

 

می رسد بر گوش،پیغام سروش

این همه گل نذر پیر می فروش

 

آری از جان کربلائی میشوم

با شهیدان نینوائی می شوم

 

با شهیدان یاد اکبر می کنم

یاد غوغای اصغر می کنم

 

می کشم پر سوی حق بی واهمه

با شهیدان می روم تا علقمه

 

با شهیدان می شوم مست غرور

یاد فکّه،یاد مجنون،یاد حور

 

وقت آن شد رو سوی صحرا کنیم

یادی از سربند یا زهرا کنیمنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
چهارشنبه 13 آذر 1392

دو کوهه حاصل کرب بلا بود

   قدمگاه شهیدان خدا بود

 

می و میخانه را از ما گرفتند

   دل دیوانه را از ما گرفتند

 

مرا مشغول دنیایم نمودند

    جدا از دشت و صحرایم نمودند

 

دگر تابوتها از یاد رفته

   صفای جبهه ها بر باد رفته

 

به جای ناله شب زنده داران

   دگر ساز و غنا گشته فراوان

 

چه شد سجاده ای با وسعت عشق

  چه شد دلداده ای با غیرت عشق

 

مشو راضی تو ذلت را برایم

   که من همرنگ خاک کربلایم

 

دریغ از یک نگه بر سائل از چیست؟

بیا غیر از تو یک مشکل گشا نیستنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
چهارشنبه 13 آذر 1392

کجائید ای شهیدان خدائی          

 بلا جویان دشت کربلائی

 

کجائید ای سبک روحان عاشق    

پرنده تر ز مرغان هوائی

 

کجائی ای امام و رهبر ما          

کشی دست نوازش بر سر ما

 

در باغ شهادت را مبندید            

به ما بیچارگان زان سو نخندید

 

الهی تا ظهور دولت یار           

عزیز ما خامنه ای نگهدار

 

بیا یابن الحسن دردم دوا کن        

مرا با دیدنت حاجت روا کن

 

بیا یابن الحسن دورت بگردم      

بیا تا دست خالی برنگردم

 

ابا صالح عزیز آل یاسین

بیا در جمع ما ، آقا تو بنشین

 

اگر دردم دوا میشد چه میشد

اگر رویت عیان میشد چه میشد

 

بسیجی ام بسیجی ام بسیجی

فدای رهبرش باشد بسیجینوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
چهارشنبه 13 آذر 1392

ای دوستان اینجا صفای جبهه دارد          

نام و نشان از کربلای جبهه دارد

 

اینجا که شورو عشق،در دلها فکنده         

لطف و صفا از  بچه های جبهه دارد

 

اینجا ز آوای بچه های بسیجی               

صد یادگار از ماجرای جبهه دارد

 

اینجا که کعبه مهدی و ما در طوافیم        

دل سعی و مروه تا صفای جبهه داردنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
چهارشنبه 13 آذر 1392

بادا گرامی یاد یارانی که رفتند       

بر(ارجعی)لبیک را مردانه گفتند

 

آن راد مردانی که مهمان خدایند     

روزی خورخوان بهشت کربلایند

 

آنها به اقلیم وجود ما امیرند           

پیش خدا هرگز نمردند و نمیرند

 

گویند یا للمسلمین بیدار باشید         

خون شهیدان را امانت دار باشید

 

دل بستگان وحی و حبل الله باشید    

هم متحد باشید و هم آگاه باشیدنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
چهارشنبه 13 آذر 1392

رفتید و بیاد ما می مانید

                در خاطر سرخ لاله ها می مانید

سر باختگان راه عشق ای شهداء

                 ما رفتی هستیم و شما می مانیدنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
چهارشنبه 13 آذر 1392

خوشا آنانکه که جانان می شناسند

             طریق عشق و ایمان می شناسند

بسی گفتند و گفتیم از شهیدان

               شهیدان را شهیدان می شناسند

 نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
چهارشنبه 13 آذر 1392

ایران شده گلشن از گل روی شهید         

         هر جا که گذر کنی بود کوی شهید

از خاک وطن ز هر کجا بر داری         

           آید به مشام جان از او بوی شهیدنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
چهارشنبه 13 آذر 1392

نامشان زمزمه نیمه شب مستان باد

                   تا نگویند که از یاد فراموشانندنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()

موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات